Trafikalt grunnkurs

VW skolebiler

Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne å øvingskjøre på trafikkskole eller privat, må du ta trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk, og utgjør det første trinnet i opplæringen. Kurset er på 17 timer og skal gi grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. For å ta kurset må du være minst 15 år. Dersom du fra tidligere har førerkort i en annen klasse, er du fritatt for trafikalt grunnkurs.

Når kurset er fullført vil Statens vegvesen sende deg et bevis som gir deg rett til å øvingskjøre. Tar du grunnkurset i perioden 16.mars - 31.oktober uten å få gjennomført mørkekjøringsdemonstrasjon, vil beviset bare være gyldig i tiden 1.mars - 31.oktober frem til du får gjennomført mørkekjøringsdemonstrasjonen. Det er derfor lurt å få tatt mørkekjøringsdemonstrasjonen så fort som mulig slik at du kan øvingskjøre hele året og få nyttig erfaring på vinterføre. Beviset må medbringes under øvingskjøring, både privat og på trafikkskole, og beviset er kun gyldig sammen med godkjent legitimasjon. Dersom du skulle miste beviset må du så snart som mulig ta kontakt med Statens vegvesen for å få tilsendt et nytt bevis.

Kurset inneholder emnene:
Trafikkopplæring
Grunnleggende forståelse for trafikk
Mennesket i trafikken
Øvingskjøring og kjøreerfaring
Førstehjelp
Tiltak ved trafikkulykke
Mørkekjøring

Er du over 25?
Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs. Førstehjelp og mørkekjøring er uansett obligatorisk, og må gjennomføres før du tar den praktiske prøven.
NB! Ha alltid med legitimasjon når du øvelseskjører.

Påmelding til våre grunnkurs gjøres via vårt bookingsystem. Det er begrenset antall plasser pr kurs, så vær tidlig ute med påmeldingen for å sikre deg en plass.

Ta kontakt